Pensioen : Vergadering Kabinet Binnenlandse Zaken

milquet


Zaventem, 16 juli 2014

De vier representatieve organisaties zijn deze namiddag ontvangen op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken.

Zij handelen in front, stellen gemeenschappelijk hun eisen en zullen in gemeenschappelijk front acties ondernemen.

Gezien de zeer ernstige weerslag op het personeel, is elke poging om het front te doorbreken tot mislukken gedoemd.

Wij hebben het behoud geëist van de regels in ons statuut zoals die geldig waren voor het Arrest, weliswaar rekening houdend met de verwachtingen van het Hof zoals door ons trouwens reeds in 2012 gevraagd.

Wij hebben de aandacht gevestigd op zowel de sociale gevolgen als op het verlies van operationele capaciteit waarmee de overheid wordt geconfronteerd.

Tijdens de vergadering werd medegedeeld:

-De interpretatie die op website www.pdos.be is gepubliceerd is bekrachtigd door de Minister van de pensioenen.

-De gewezen militairen van de geïntegreerde politie komen niet onder de gevolgen van het Arrest.

-Een omzendbrief GPI is in voorbereiding en zal weldra worden gepubliceerd.

-Van zodra het arrest is betekend aan de Regering, heeft de Ministerraad 15 dagen om een verbetering te vragen (aanpassing).

Bij uitblijven van de gepaste initiatieven door de regering zal het gemeenschappelijk front tot acties overgaan.

Pensioenen : reactie gemeenschappelijk vakbondsfront

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..