09.08.2008

Pensioendienst

Vroeg of laat, of men er naar verlangt of tegenop ziet, na de loopbaan volgt het pensioen. Het pensioen vormt de hoofdbron van inkomsten na de stopzetting van uw functie. De menselijke aard maakt dat niemand onvergankelijk is. Spijtig genoeg komt het einde voor sommigen veel vroeger dan verwacht en hangt de financiële toekomst van de nabestaanden af van een overlevingspensioen.

Deze materie is tegenwoordig zeer complex geworden. Om onze leden te helpen die zich terecht zorgen maken over hun latere inkomen, zal het VSOA Politie een permanentie «PENSIOENEN» organiseren op het Nationaal Secretariaat te 1930 Zaventem, Minervastraat 8 of per telefoon op het nummer 02/660.59.11 op de hieronder vermelde data.

12/02/2015 – 26/03/2015 – 30/04/2015 – 28/05/2015 – 25/06/2015
24/09/2015 – 22/10/2015 – 26/11/2015 – 17/12/2015

 

U kan hulp krijgen bij het samenstellen van het pensioendossier, een voorlopige berekening, een antwoord op uw vragen of een doorverwijzing naar de bevoegde administratieve diensten.

 

 

 

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle