27.05.2015

Pensioendossier : bevraging van de leden VSOA Politie afgerond.

art1


Zaventem, 22 mei 2015

Pensioendossier : bevraging van de leden VSOA Politie afgerond.

VSOA Politie gaat niet akkoord met het voorstel van de overheid !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle