26.04.2015

Pensioendossier : Bezorgdheid m.b.t. Art 88/1 na advies Raad van State.

politie


Zaventem, 26 april 2015

PENSIOENDOSSIER : Bezorgdheid m.b.t. Art 88/1 na advies Raad van State.

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle