12.06.2015

Pensioendossier : Het gemeenschappelijk front stelt vast dat nu ook de officieren worden verkocht !

art


Brussel, 12 juni 2015

Dossier pensioenen : Het gemeenschappelijk front stelt vast dat nu ook de officieren worden verkocht !

One shot Offr

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle