27.04.2015

Pensioendossier : Ontmoeting met Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken: NIEUWE START !

art3


Zaventem, 27 april 2015

Dossier “Politiepensioenen” : Ontmoeting met Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken: NIEUWE START !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle