21.08.2015

Pensioendossier : Stand van zaken na een periode van twee maanden van stilte !

Zaventem, 21 augustus 2015

Dossier « Politiepensioenen » : Stand van zaken na een periode van twee maanden van stilte !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle