30.05.2015

Pensioendossier : VSOA Politie heeft woord gehouden en zal dit blijven doen in de toekomst !

art3


Zaventem, 30 mei 2015

PENSIOENDOSSIER : VSOA Politie heeft woord gehouden en zal dit blijven doen in de toekomst !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle