12.05.2015

Pensioendossier : VSOA-Politie raadpleegt zijn achterban. Wat behelst het nieuwe voorstel ?

vincents


Zaventem, 12 meil 2015

Pensioenen : VSOA-Politie raadpleegt zijn achterban. Wat behelst het nieuwe voorstel ?

OntwerpKB pensioenen

OntwerpKB pensioenen – VERSLAG AAN DE KONING

Vanaf woensdagavond 20:00 uur zullen de leden van het VSOA-Politie zich kunnen uitspreken over het voorstel van de overheid. Als vakorganisatie die de belangen verdedigt van alle leden vinden wij het nodig dat de stem van onze leden gehoord wordt in dit debat.

U kan stemmen via http://www.vsoa-pol.be/enquete

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle