PENSIOENEN : VSOA-Politie zal NOOIT akkoord gaan met overgangsmaatregelen die niet gelden voor ALLE personeelsleden.

art1


Zaventem, 26 september 2014

In tegenstelling tot wat sommigen suggereren zal het VSOA-Politie geen enkele categorie opofferen ! Ook de jongeren niet. Er doen nogal wat geruchten de ronde dat er voorstellen zouden zijn om enkel de oudste collega’s vervroegd op pensioen te laten gaan. Enerzijds werd er nog geen concreet voorstel op tafel gelegd, maar anderzijds mocht het voorstel van de regering in die zin gaan zal het VSOA-Politie daar NOOIT mee akkoord gaan !!!

Deze boodschap werd door ons ook zeer duidelijk overgemaakt aan de twee co-formateurs naar aanleiding van de vergadering van deze morgen.

De eis die wij duidelijk op tafel leggen is niet meer of minder dan een respect voor de preferentiële leeftijdsgrenzen zoals voorzien in de wetteksten dd 2001 en het befaamde artikel 80 van de pensioenwet dd 2012, en eveneens een antwoord ad hoc biedt aan het essentiële van het Arrest. Wij vragen dus niet meer of minder aan de politieke verantwoordelijken om woord te houden en gedane beloftes te respecteren.

Laat ons duidelijk zijn, indien men geen duidelijk en concreet signaal geeft dat men een gevolg zal geven aan onze verzuchtingen, zullen wij woord houden en in de loop van volgende week nieuwe acties aankondigen.

Vincent Gilles Vincent Houssin

Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..