Pensioenhervorming : aanvulling op ons bericht van 16/02/2012

art1

Men moet goed onthouden dat we spreken over een algemeen kader dat in een wet gegoten werd en reeds gepubliceerd is.

Daar de wet reeds gepubliceerd is, kan de inhoud slechts geamendeerd worden door eventuele opmerkingen van het Grondwettelijk Hof. Over deze tekst zal er dus geen enkele onderhandeling meer zijn, en heeft er ook nooit een onderhandeling plaatsgevonden.

Het moet zonder trots toch gezegd worden : de uitzondering voor de geïntegreerde politie wat betreft de gevolgen van deze wet zijn deels te wijten aan onze onmiddellijke reactie toen de tekst werd onthuld in het technisch Comité A rond 15 december. Spijtig genoeg werd in tussentijd, door verschillende invloeden, het criterium – om te bepalen wie van de geïntegreerde politie effectief uitgesloten zou zijn van de effecten van de hervorming – gewijzigd in de “preferentiële leeftijd”.

In de technische discussie, met als doel de opmaak van de uitvoeringsteksten, die plaats heeft gehad in een technisch en informeel Comité A hebben wij geprobeerd om een aantal dingen te verduidelijken teneinde de belangen te verdedigen voor alle leden van de sector politie. Maar dat is niet gemakkelijk geweest tot 16 februari aangezien we tot dan geen enkele tekst hadden ontvangen, en wat we toen in handen kregen was slechts een onvolledig overzicht ….

We moeten nu wachten op de ontwerpteksten van de koninklijke besluiten die aan het Comité A formeel dienen voorgelegd vóór 1 mei.

Voor het ogenblik zijn de officieren van de ex-gemeentepolitie en deze van de exgerechtelijke politie niet opgenomen in de uitzonderingen, maar ze zijn niet alleen ! De toekomst van de collega’s die sociale promotie hebben gemaakt of zullen maken is niet duidelijk alsook de situatie van de personeelsleden die een « geassimileerde sociale promotie » maakten zoals daar zijn de Rode Loper, Oranje Loper … Het is dan ook ongepast om te zeggen dat het eens te meer de jongens zijn van de gemeentepolitie of de gerechtelijke politie die gestraft worden » zoals men kon lezen in een tract van een andere organisatie. Dit is pure demagogie. We moeten eerlijk genoeg zijn en de dingen zeggen zoals ze zijn : op bijna 50.000 leden van de geïntegreerde politie zijn er ongeveer 40.000 (waarvan 38.000 Ops) met zekerheid uitgesloten van de gevolgen van deze pensioenhervorming ; blijven dus 10.000 personen (waarvan 2.000 Ops) … afkomstig van diverse korpsen die niet (of niet blijken) uitgesloten van de gevolgen van deze wet om diverse redenen die door iedereen binnen onze sector als oneerlijk bestempeld worden.

Het is ook om deze reden dat we hen niet laten vallen en we hun belangen blijven verdedigen in de actuele moeilijke omstandigheden waarbij de regering elke onderhandeling weigert. Daarom moeten we elke vorm van demagogie vermijden.

Zo pleiten wij voor de in plaatstelling van alternatieve maatregelen voor deze mensen in het kader van de eindeloopbaan, zoals het verlof voorafgaand aan het pensioen… want dat is alles wat we kunnen doen als vakbond (de wet is gepubliceerd) … en dat is in het belang van alle betrokkenen. Stel je voor : in plaats van op pensioen te gaan op 60 jaar met misschien minder dan 75% van de referentiewedde, zouden zij vertrekken met 80% tussen 60 en 62 jaar waarbij deze periode ook aanneembaar zou zijn voor het pensioen officieel genomen op 62 jaar! Dat is geen klein bier!

Het is waar dat dit nog geen uitgemaakte zaak is, want er zijn twee mogelijke valkuilen : de marges van de budgetten en de lokale overheden. Ook daarin moeten we eerlijk zijn.

Dit is het mandaat dat ons is gegeven door het Nationaal Comité en het is in die richting dat we zullen gaan door een debat te vragen over dit onderwerp in het onderhandelingscomité voor de politiediensten.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..