Pensioenhervorming : toestand op 16-2-2012

art2

Pensioenhervorming

Voorlopig standpunt van de regering voorgelegd aan de werkgroep pensioenen van het Comité A op donderdag 16-2-2012

De regering heeft woensdagavond zijn standpunt bepaald rekening houdend met de opmerkingen van de vakbonden tijdens de voorgaande vergaderingen. Voor het eerst sinds begin dit jaar heeft de overheid ons een tekst voorgelegd in wat lijkt op een overleg, maar zeker nog geen onderhandeling. Het betreft een nota « overzicht van de nieuwe maatregelen inzake pensioenen in de openbare sector ». Deze nota regelt niet alles en bepaalde punten dienen nog aan regeringsonderhandelingen te worden onderworpen. Volgende week heeft een nieuwe vergadering plaats om de laatste pijnpunten voor te leggen.

Voor de sector politie zijn er enkele wijzigingen in positieve maar ook in negatieve zin.

Positief

Voor de niet-officieren van het operationeel kader (agenten, basiskader en middenkader) blijft de preferentiële leeftijd van 58 en de conditie van de 20 pensioenaanspraakmakende dienstjaren, zonder diplomabonificatie, behouden.

Een overgangsmaatregel voorziet dat wie voor of tijdens de overgangsperiode (2013-2016) op een of ander moment voldoet aan de voorwaarden om vervroegd op pensioen te kunnen gaan, deze mogelijkheid behoudt ongeacht welke zijn latere aanvangsdatum van pensioen is.

Deze garantie blijft geldig ook na de overgang naar een andere categorie van personeel, bijvoorbeeld de overgang naar een hoger kader. De nota preciseert echter niet of het recente, oude of toekomstige overgangen zijn.

Een andere overgangsmaatregel voor de ambtenaren die onder het algemeen stelsel vallen voorziet erin dat wie zich in 2012 in het oude stelsel op 1,2 of 3 jaar van zijn vervroegd pensioen bevindt, dat het aantal jaar bijkomend te werken beperkt wordt tot 2 jaar en hij dus geen 3,4 of 5 jaar langer zal moeten werken.

Negatief

Het Calog personeel en de officieren van het operationeel kader waarvoor er geen preferentiële leeftijd bestaat vallen onder de algemene regel.

Voor de ambtenaren waarvan het pensioen op een preferentieel tantième berekend wordt, zijn er uitzonderingen op de algemeen regel en de andere regels inzake de voorwaarden inzake loopbaan en leeftijd. De minimumleeftijd gaat van 60 jaar en 6 maand in 2013 naar 62 jaar in 2016, de loopbaanvoorwaarde gaat van 31 jaar en 8 maand in 2013 naar 38 jaar en 4 maand in 2022 en de uitzonderingen voor lange loopbaan gaan van 60 jaar indien loopbaan van 33 jaar en 4 maand in 2013 naar 60 jaar indien loopbaan van 40 jaar in 2022 en van 61 jaar indien loopbaan van 34 jaar en 2 maand in 2016 naar 61 jaar indien loopbaan van 39 jaar en 2 maand in 2022. Wanneer het aantal loopbaanjaren nodig voor het bekomen van een vervroegd pensioen gelijk is aan het aantal dienstjaar nodig voor een volledig pensioen, en dit vanaf 2021, zal er een evaluatie gebeuren om te beslissen of men eventueel in aanmerking komt indien de voorwarden voor de volledige loopbaan is vervuld.

Voor de categorie van officieren die niet uit de ex-rijkswacht voortkomen en die zich benadeeld voelen hebben we een voorstel ingediend en verdedigd maar het werd afgewezen. Het is nu duidelijk dat de oplossing voor deze categorie niet zal komen uit een wijziging van deze wet, maar eerder in statutaire wijzigingen einde loopbaan.

Zo hebben we al de uitvoering geëist van het sectoraal akkoord 2009-2011 welke voorziet in een « one shot » voor deze officieren. Wij gaan onmiddellijk ons eisenbundel voor het sectoraal akkoord 2012-2013 aanpassen door het toevoegen van een specifiek en prioritair punt waarbij we een structurele oplossing eisen betreffende de eindeloopbaan van deze categorie door bijvoorbeeld een verlof voorafgaand aan het pensioen met een wachtgeld van 80% en tellend voor de pensioenberekening.

Loopbaanonderbreking

Vanaf 1-1-2012 blijven er slechts 60 maand die in aanmerking komen voor het pensioen voor personeelsleden jonger dan 55 jaar. Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan men van 120 maand extra genieten waardoor de aanneembare periodes worden verhoogd tot 180 maand. De thematische loopbaanonderbrekingen blijven eveneens toegankelijk en zijn aanneembaar bovenop de hiervoor vermelde termijnen.

De vrijwillige vierdagenweek en de halftijds vervroegde uittreding worden terug ingevoerd. De begunstigden verkrijgen dezelfde premies als voorheen (108,43 € è 4/5e, 295,99 € è ½). Voor de leeftijd van 55 jaar is het regime van de vrijwillige vierdagenweek slechts mogelijk gedurende 60 maand. Voor de huidige begunstigden, op basis van de wet van 1995, worden de tellers qua duur op nul gezet op 1-1-2012. Na de leeftijd van 55 jaar is het regime van de vrijwillige vierdagenweek of de halftijds vervroegde uittreding mogelijk tot aan de leeftijd van het pensioen (vervroegd of niet). Voor de 4/5e zijn 120 maand (10 jaar) gratis aanneembaar (dit telt dus voor de berekening van het pensioen), voor de ½ tijds zijn slechts 84 maand (7 jaar) gratis aanneembaar, al wat meer is niet.

Referentiewedde, gemiddeld loon.

Voortaan zullen de pensioenen in de overheidssector worden berekend op basis van de laatste 10 jaar. Uitzonderingen : voor de ambtenaren die 50 jaar oud zijn op 1-1-2012 en voor de berekening van het gewaarborgd minimumpensioen zal de berekening op basis van de laatste 5 jaar behouden blijven.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..