Pensioenwet : overgangsmaatregelen officieren

justitiepaleis

Zaventem, 1 maart 2013

Ter herinnering : het « pensioen » werd gewijzigd door een wet eind december 2011 en daarover is reeds veel geschreven. In feite is onze sector normaal gesproken vrijgesteld van de gevolgen ervan. MAAR de as waarop die vrijstelling is gesteund betreft “de preferentiële leeftijd uit het oude statuut”… en dit element bestaat niet voor de officieren ex-GPP en ex-gemeentepolitie, zoals er ook de officieren en régime geen effect is. Het is daarom noodzakelijk om een overgangsmaatregel te implementeren.

Op initiatief van het VSOA Politie werd een gemeenschappelijk front gevormd omtrent dit onderwerp dat invloed heeft op zowat 2000 à 2500 personeelsleden.

Een brief (in bijlage maar bestaat enkel in het Frans) werd gestuurd aan de verantwoordelijke minister en zij heeft het bericht goed begrepen.

Zo hebben haar vertegenwoordigers zich naar aanleiding van de vergadering van het onderhandelingscomité 317 (woensdag 27 februari) zich geëngageerd om :

  1. Het precieze aantal betrokkenen te evalueren
  2. Terug te komen met een voorstel

Wij houden u op de hoogte van het vervolg van dit dossier.

Vincent’s

Bijlage : icon Mesure transitoire pension officiers

Korte samenvatting schrijven in bijlage :

“Pensioenwetgeving werd gewijzigd bij wet van 28/12/2011.

Politie werd gevrijwaard van de effecten van deze wet maar op basis van de preferentiële leeftijd zoals voorzien in het oude statuut waardoor de officieren van de ex-GPP, ex-gemeentepolitie en de officieren en régime uit de boot vallen.

In de wet is de mogelijkheid voorzien om overgangsmaatregelen te bepalen per sector.

Ondanks het dralen van het comité A terzake heeft de minister van Justitie reeds dergelijke maatregelen onderhandeld wat al resulteerde in een KB verschenen op 9/01/2013.

Wij vragen in gemeenschappelijk front de opstart van onderhandelingen inzake overgangsmaatregelen op de wet van 28/12/2011 voor de hierboven vermelde personeelscategorieën.”

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..