Persartikel van zaterdag in Le soir : “Politie schiet op Bob-campagne”

politie2

Zaventem, 23 december 2012
Persartikel van zaterdag in  Le soir : “Politie schiet op Bob-campane”.

De Franstalige pers reageert sedert zaterdag op een visie van het VSOA-Politie mbt de Bob-campagne gebaseerd op een artikel van Le Soir die zaterdag verscheen.

De titel sprong fel in het oog, maar kwam niet overeen met de inhoud van ons standpunt.  Het artikel zelf was daarentegen wel correct en de weergave van ons standpunt.

Het VSOA-Politie ziet het belang wel degelijk in van de BOB-Campagnes daar minder dronken bestuurders automatisch minder verkeersdoden en gewonden op onze wegen betekent.  Het is de logica zelf die we niet in vraag stellen.

Echter, terwijl de politieke overheid het cijfer van 250.000 alcoholcontroles naar voor schuift – en terwijl wij weten dat de filosofie die er achter zit niet over het cijfer op zich  gaat maar wel over een mentaliteitswijziging tot stand brengen bij de bestuurders door gewicht te geven aan de Bob Campagne – wordt dit naar voor geschoven cijfer op een andere wijze geïnterpreteerd door de politionele overheden.

Volgens ons, zonder dat men over individuele quota’s spreekt (wat taboe is); worden de BOB controles soms op een niet efficiënte en perverse manier uitgevoerd.

Echter, wij hebben kunnen vaststellen dat de politiecontroles op de openbare weg, in al zijn aspecten van gerechtelijke en bestuurlijke politie, vaak verwaarloosd worden en in de schaduw staan van de BOB-campagnes.

Dit kan best vermeden worden.  Wij nodigen daarom de politieke overheid uit om de boodschap en de missie te wijzigen, zodat de BOB-Campagnes steeds correct – volgens de beoogde lovenswaardige en noodzakelijke objectieven – worden uitgevoerd, zonder daarbij de andere aspecten van een politiecontrole te vergeten.

Vincent Gilles                                    Vincent Houssin
Président National                            Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                 +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..