PERSCONFERENTIE TE PUTTE : VOLKSMENNERIJ

Zaventem, 03 oktober 2010

PERSCONFERENTIE TE PUTTE : VOLKSMENNERIJ
Het VSOA POLITIE wenst te reageren met betrekking tot de feiten te Putte van donderdag op vrijdag, en de daarop volgende berichtgeving in de media.

Vooreerst willen wij benadrukken dat ook wij het overlijden betreuren van de 25-jarige inwoner van de woning alwaar de politionele interventie plaats vond.

Het zal iedereen de laatste tijd sterk opgevallen zijn : de minachting en de vernedering die de Politie de laatste tijd moet ervaren is buiten alle proportie ! Er gaat geen week voorbij zonder dat er diverse feiten van geweld tegen politieambtenaren worden gepleegd (ook dit weekend werden er opnieuw twee collega’s ernstig verwond door criminelen tijdens een achtervolging).

Waar wij als grootste politievakbond sterk geloven in de sereniteit en vooral de objectiviteit van een strafonderzoek heeft de advocaat van de getroffen familie gekozen om de feiten in de media uit te spelen.

Opvallend is dat de familie blijkbaar eerst met aandrang had gevraagd om de pers niet in te lichten over de gebeurtenissen. Groot was dan ook de verbazing toen bleek dat er een persconferentie werd georganiseerd waarbij de raadsman stelt “dit is moord” en daarmee de persconferentie een theatraal accentje geeft. Wij betreuren deze volksmennerij !

Het VSOA POLITIE is ten zeerste verontwaardigd dat, zonder dat de raadsman inzage kan gehad hebben in het strafdossier – in tegenstelling tot wat er wordt beweerd in de media, de raadsman reeds nu op een subjectieve manier hypotheses verspreidt en die in de media als waarheid doet gelden. Daardoor werd de politiezone, en in het bijzonder hun tussenkomende agenten, door het slijk gehaald en aan de schandpaal genageld.

Wat blijkbaar uit het oog wordt verloren, behoudens in de correcte persmededeling verspreid door het Parket te Mechelen, is dat de tussenkomende agenten werden aangevallen door de 25-jarige inwoner. Volgens de parketwoordvoerder “was het gezin bekend voor eerdere problemen”, en “is hij naar buiten gekomen met machetemessen”. Nog volgens het parket zwaaide de betrokkene met de twee messen waarbij politiemensen in gevaar werden gebracht. (Gazet van Antwerpen).

Anderzijds wensen wij de Korpschef van de Lokale Politie Mechelen te danken voor zijn duidelijk standpunt en de steun aan de betrokken collega’s : “Het schot was pure wettelijke zelfverdediging “.

De ploeg hondengeleiders van de Politie Mechelen dienden versterking te leveren, een versterking die werkelijk nodig bleek. (zie Concentra kranten). Wij vernemen dat er diverse ploegen, ook uit andere politiezones, dienden versterking te leveren. Ieder normaal denkend mens weet dat dit niet zomaar gebeurt.

Bovendien vernemen wij dat tijdens hun aanwezigheid in het gerechtshof te Mechelen een viertal personeelsleden getuige waren van de smerige en vooral kwetsende uitlatingen van de door de familie aangestelde raadsmannen.

Deze gebeurtenissen werden gebundeld in een verslag dewelke via de korpschef werd overgemaakt aan de stafhouder van de balie. De beschimpingen zijn deontologisch ongehoord en werden als kwetsend ervaren door de personeelsleden. Verdere stappen worden dan ook overwogen.

Helaas kunnen de betrokken collega’s hun verhaal niet doen in de media omwille van deontologische redenen, maar wij zijn er van overtuigd dat de waarheid naar boven zal komen. Wij hopen dat de media een rechtzetting met betrekking tot de feiten zal publiceren.

Wij roepen dan ook op, met respect voor alle actoren, om de aangestelde Onderzoeksrechter in alle sereniteit en objectiviteit zijn taak te laten volbrengen

In ieder geval kunnen alle betrokken collega’s rekenen op de volle steun van het VSOA Politie

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter +32475304864
Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..