Persmededeling : Betaling achterstallig vakantiegeld : een verstandige beslissing die door het VSOA-Politie wordt toegejuicht !

art


Zaventem, 03 april 2014

Wij vernemen dat de regering tijdens het begrotingsconclaaf heeft beslist om het achterstallig vakantiegeld volledig ten laste te nemen en uit te betalen.

Ter herinnering, in 2008 had de toenmalige regering beslist om de methode van de berekening van het vakantiegeld voor de ambtenaren te wijzigen. De toenmalige Minister van Binnenlandse zaken had voor de Politie beslist om deze nieuwe berekeningsmethode te spreiden over verschillende jaren, naargelang het kader waartoe men behoorde.

Dit was voor het VSOA-Politie onaanvaardbaar.  Daarom had het VSOA-Politie enerzijds een niet-akkoord gegeven, en anderzijds een beroep ingediend bij de Raad van State.  De eerste maal had de Raad van State deze wettekst vernietigd, maar de overheid besliste dan maar om te « knippen en te plakken » en een identieke tekst opnieuw te publiceren.  Het VSOA-Politie (gevolgd door twee andere vakorganisaties) heeft dan maar een nieuw beroep ingediend die resulteerde in een nieuwe vernietiging begin januari 2014.

Deze regering had dus geen keuze meer : de politieambtenaren zijn geen « halve » ambtenaren,  dit « nieuwe » vakantiegeld is een recht.

Echter, bleef de discussie of het Federaal niveau of de politiezones gingen betalen.  De regering heeft de beslissing genomen dat zij de gehele som zullen financieren.  Dit is een verstandige beslissing welke het VSOA-Politie en zeker alle politieambtenaren toejuichen !

Vincent Gilles                  Vincent Houssin
Président National           Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864               +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..