24.11.2009

Persmededeling : Geweld tegen agenten – Stop

Zaventem, 24/11/09

PERSMEDEDELING

Commissariaat in de fik, gebruik van vuurwapens tegen politie,
toenemend fysiek en verbaal geweld en nu agenten met de dood bedreigd.

Het VSOA Politie zegt : “Stop”. De minister van Binnenlandse Zaken mvr. Turtelboom wordt geïnterpelleerd om de geweldspiraal waar onze politiemensen het slachtoffer van zijn een halt toe te roepen.

Een Nationale stakingsaanzegging wordt ingediend betreffende de problematiek van “het geweld tegen politie”.

De overheid wordt op hun verantwoordelijkheid gewezen! Dringende maatregelen worden geëist, het personeel mag niet het slachtoffer worden van dit politieke beleid. Er zal door het VSOA Politie niet worden teruggedeinsd om met alle wettelijke middelen de veiligheid van de collega’s te waarborgen.

Alain Ysebaert
Vice Président National
GSM: 0485/534.158

Peter Vanisterbeek
Nationaal Informatiedirecteur
GSM: 0497/057.46824

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle