Persmededeling : Huisvesting asielzoekers te Anderlecht !

Zaventem, 23 november 2009 –  Persmededeling

Huisvesting – asielzoekers te ANDERLECHT, V. Rauterstraat 259-261
Het VSOA-Politie stelt eens te meer het feit aan de kaak dat onze federale overheden zonder overleg met de plaatselijke overheden noch de syndicaten, beslist hebben om woongelegenheden die zich in een politiecommissariaat bevinden, ter beschikking te stellen van asielzoekers.

Net zoals in het verleden, toen er sprake was om asielzoekers te plaatsen in de woongelegenheden “Kroon”, heeft het VSOA-Politie beslist zich te verzetten tegen dergelijke initiatieven en eist zij dat de overheid haar standpunt zou herzien. Bij weigering overweegt het VSOA-Politie over te gaan tot acties!
Wij zijn meer dan ooit de mening toegedaan dat dergelijke onverantwoorde beslissingen reële relationele problemen teweeg zullen brengen tussen de verschillende gemeenschappen !

Tevens vernemen wij dat deze onbewoonde woongelegenheden terecht zouden kunnen voorbehouden worden om er het personeel in onder te brengen die het commissariaat betrokken dat vorige week door oproerkraaiers in brand gestoken werd.

Alain Yserbaert
Nationaal Ondervoorzitter
Gsm 0485534158

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..