Persmededeling : Optimalisatie Federale Politie

art2

Zaventem, 22 januari 2013

Optimalisatie Federale Politie

De hervormingsplannen van de Federale Politie zijn een serieuze stap vooruit teneinde er voor te zorgen dat de Federale Politie meer operationele slagkracht zal krijgen.  Want wees eerlijk, de huidige operationele diensten van de Federale politie kreunen onder het personeelstekort en het gebrek aan middelen.  Vele eenheden konden hun  taken niet meer naar behoren uitvoeren.

Dat de huidige structuur een Mexicaans leger was, was al langer gekend.  Vele rapporten (waaronder het rapport van 10 jaar politiehervorming van de Federale politieraad) hebben reeds op deze problematiek gewezen.  Ook het VSOA-Politie heeft de huidige regering – door middel van ons memorandum- op een aantal pijnpunten gewezen en ook de gepaste oplossingen voorgesteld.  Een bedrijf die meer leidinggevend – dan uitvoerend personeel heeft, gaat op termijn failliet.

Het positieve aan de optimalisatie van de Federale Politie, is dat de vrijgekomen middelen onmiddellijk opnieuw zullen geïnvesteerd worden in de operationele diensten.  Zo mogen tal van diensten, volgens het plan, een fikse uitbreiding van het personeel verwachten.

De bijkomende capaciteit voor de operationele diensten – waaronder wegpolitie, scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie, luchtvaartpolitie, algemene reserve, gerechtelijke politie, enz … – zal meer dan welkom zijn.  Dit kan alleen maar ten goede komen aan de mensen op het terrein, de lokale politie, alsook de burger die gediend is met meer veiligheid.

Eindelijk zal er werkelijk werk gemaakt worden van “meer blauw op straat”.

Tijdens de onderhandelingen over de nieuwe structuur en functies zullen wij uiteraard pleiten voor sociale en begeleidingsmaatregelen voor het personeel dat een andere functie krijgt, op een andere dienst terechtkomt, of een andere invulling krijgt van zijn job, alsook een garantie voor diens inkomen.
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..