Persmededeling : Optimalisatie van de Federale Politie : geïmproviseerde aankondiging van de Minister van Binnenlandse zaken zal zorgen voor onnodige problemen en ongerustheid !

politie

Zaventem, 16 januari 2013

Optimalisatie van de Federale Politie : geïmproviseerde aankondiging van de Minister van Binnenlandse zaken zal zorgen voor onnodige problemen en ongerustheid !

De Minister van Binnenlandse zaken kwam vandaag naar buiten via de pers met informatie over de hervorming van de Federale Politie.  Informatie – zoals een wijziging van structuur en het verminderen van 3 naar 2 DG’s (gerechtelijke en bestuurlijke Politie) – dewelke voor het betrokken personeel van primair belang is.

Wij betreuren deze infoverspreiding – en vooral de manier waarop – dewelke voor een grote ongerustheid zal zorgen voor alle betrokken personeelsleden.

Deze methode krijgt van het VSOA-Politie veel kritiek daar de personeelsleden op die manier een gebrek aan respect ondervinden.  Bovendien is de informatie verre van volledig en weinig onderbouwd, hetgeen bewijst dat deze onnodig overhaast naar buiten werd gebracht.

Het VSOA Politie alsook de andere sociale partners werden een tijd geleden geïnformeerd dat men werkte aan enkele denkpistes om de werking van de Federale Politie in de toekomst te optimaliseren.

Het VSOA Politie heeft zijn tijd niet verprutst met voorstellen wat of welke dienst zou moeten blijven of verdwijnen.  Het VSOA politie heeft slechts één ding geëist, hetgeen uiterst belangrijk is voor de personeelsleden : sociale maatregelen voor, tijdens en na de hervorming.

Met sociale maatregelen bedoelen wij dat alle mogelijkheden en middelen dienen gegeven te worden aan de betrokken personeelsleden om zo goed en zo vlot mogelijk te kunnen werken in de nieuwe structuur.

Tot slot wensen wij duidelijk te stellen aan de betrokken personeelsleden – buiten het feit van de politieke arbitrage die hier blijkbaar een rol heeft gespeeld (verminderen naar 2 DG’s) – dient alles nog neer geschreven te worden in wetteksten. Dit zal niet gebeuren zonder het VSOA-Politie … of het zal met de nodige sociale onrust zijn
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..