Persmededeling : Pool PolFin, die de « zaken van Charleroi » onderzoekt: Persconferentie van advocaten en syndicale organisaties !

art


Zaventem, 14 mei 2014

De advocaten van de collega’s betrokken bij het beruchte dossier « cel eco-financiële onderzoeken van Charleroi », vergezeld en ondersteund door de syndicale organisaties, organiseren een persconferentie op het Kabinet van Meester Cambier (Avenue Winston Churchill 253, 1180 Ukkel) op donderdag 15 mei om 11u30.

Antecedenten in het kort :

• Een aantal jaren geleden werd een cel (Pool PolFin ook ‘Jumetcel’ genoemd) opgericht, die speurders van de Federale Politie – gespecialiseerd in eco-financiële onderzoeken – samenbracht, ten einde de gevoelige zaken van Charleroi te onderzoeken ;

• Betrokken collega’s gingen ervan uit – en terecht – dat ze in het kader van rogatoire commissies hun functie dienden uit te oefenen. Ze gebruikten dan ook een bepaalde opgelegde formulier om specifieke vergoedingen te kunnen ontvangen ;

• Tot juni 2011, werd deze handelwijze, geregeld door interne en externe richtlijnen, nooit onderworpen aan kritiek ;

• In juni 2011, werd de terugbetaling van betrokken vergoedingen bevroren en dit zonder enige uitleg tegenover de aanvragers ;

• In oktober 2011, onder syndicale druk en tijdens een Onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP), kreeg men een uitleg : er bestaat een initieel verslag en er is een gerechtelijke onderzoek opgestart voor misbruik van bepaalde terugbetalingsaanvragen ;

• De interne richtlijnen werden discreet aangepast EN een ander formulier diende gebruikt te worden voor de terugbetaling van betwisbare vergoedingen ;

• Bij raadpleging van het gerechtelijk dossier blijkt dat het oorspronkelijk verslag NA het OCP werd opgemaakt ;

• 20 november 2013 : de Raadkamer spreekt alle collega’s, betrokken bij dit schandalig onderzoek, vrij.

Een pacificatievergadering heeft in april 2014 plaatsgevonden, waar de advocaten van betrokken collega’s en enkele syndicale vertegenwoordigers de vertegenwoordigers van bepaalde overheden en van de administratie hebben ontmoet. Maar dit leidde niet tot het verwachte resultaat.

De daarop volgende dagen waren bepaalde collega’s – in eerste instantie aangeklaagd – verbijsterd als ze vaststelden dat er bedragen op hun rekening overgemaakt werden, verantwoordt, door de administratie, als terugbetalingen aangevraagd door betrokkenen en geblokkeerd in het verleden, sinds juni 2011.

Zoals voor alle administraties is het echter onmogelijk, voor de Federale Politie, om dergelijke overschrijvingen uit te voeren zonder de nodige bewijsstukken van de aanvragers. En de aanvragers hebben nooit niets ingediend voor de bedragen in kwestie, overgemaakt door de administratie. Wie heeft het in hun plaats gedaan? Wie is de opdrachtgever?

Wij hebben dus te kampen met mysteries en vragen zonder antwoorden, alsook een totaal niet-optreden van de politieke en administratieve overheden, terwijl hun administratie vergissingen blijft opstapelen, waarvan wij ons afvragen of het niet over fouten gaat !

Naast specifieke verzoeken van de advocaten, welke zijn de verwachtingen van het VSOA Politie voor ‘zijn’ betrokken leden?

• Publieke verontschuldigingen van alle overheden ;
• Een duidelijke uitleg met betrekking tot een leugen uitgesproken tijdens een OCP, gezien er toen verklaard werd: « een pv werd opgesteld… » ;
• Onderzoeken, eventueel zelfs tucht- of gerechtelijke vervolging(en) van de personen die aan de oorsprong liggen van dergelijke leugens, en de mensen die er kennis van hadden, maar het verzwegen hebben ;
• Een onderzoek om de juistheid na te gaan van de procedure voorafgaand aan de overschrijving van de uitbetaalde vergoedingen, die niet kunnen verantwoord worden door de administratie ;
• De integrale terugbetaling van de opgelopen onkosten op basis van een wettelijke procedure.

Het VSOA Politie gaat de nodige initiatieven nemen – in samenspraak met acties ontwikkeld door de advocaten – om zijn verwachtingen verwezenlijkt te zien worden.

 

Vincent Gilles                  Vincent Houssin

Président National           Nationaal Ondervoorzitter

+32475304864               +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..