Persmededeling van het gemeenschappelijk front – Zone Brussel West – Saneringsplan budget politiezone

 

Brussel, 26/08/2009 – Persmededeling

POLITIEZONE BRUSSEL-WEST
SANERINGSPLAN BUDGET
TIJDENS HET ONDERHANDELINGSCOMITÉ VOOR DE POLITIEDIENSTEN HEEFT HET GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT HEDEN BESLIST OM ZIJN STAKINGSAANZEGGING VOOR DE ZONE BRUSSEL WEST, INGEDIEND OP 19 AUGUSTUS 2009, TE BEHOUDEN.

DE LOKALE OVERHEDEN HADDEN BESLIST OM, ZONDER ENIG ECHT OVERLEG MET DE REPRESENTATIEVE VAKORGANISATIES, NOOIT GEZIENE BESPARINGEN OP DE POLITIEBEGROTING DOOR TE VOEREN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP DE STATUTAIRE VERWORVENHEDEN.

HET GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT AANVAARDT DEZE BESLISSING NIET EN HEKELT DE POLITIEKE ONVERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OVERHEID IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN DE POLITIEZONE.

HET GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT MEENT DAT DE OVERHEID DE POLITIEZONE OP DE RAND VAN HET FAILLIET HEEFT GEBRACHT EN WIL NIET DAT HET PERSONEEL DE FACTUUR MOET BETALEN.

DEZE MAATREGELEN ZULLEN ONGETWIJFELD EEN DIRECTE INVLOED HEBBEN OP DE OPERATIONELE MIDDELEN EN DUS OOK OP DE DIENSTVERLENING NAAR DE BURGERS TOE !

HET GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT ZAL ZIJN AFKEURING AAN DIT SOBERHEIDSPLAN KRACHT BIJZETTEN DOOR EEN DEMONSTRATIE TIJDENS DE VOLGENDE POLITIERAAD OP 08 SEPTEMBER EERSTKOMEND.

VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK FRONT,

ALAIN YSEBAERT

VSOA-POLITIE
TEL. 0485534158

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..