Personeelsleden hebben het recht op de toekenning van profylactisch verlof

26.03.2020

VSOA Politie heeft vandaag een stakingsaanzegging ingediend voor het voltallige personeel van de federale politie omwille van de problemen over het toekennen van profylactisch verlof.

Een personeelslid bekomt een profylactisch verlof wanneer een arts de ziekte, waaraan een familielid dat onder hetzelfde dak woont lijdt, bijzonder besmettelijk acht, in dusdanige mate zelfs dat de overdracht van ziektekiemen wordt gevreesd. (artikel VIII.X.17 van het KB tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten) Wij vernemen dat ondanks de duidelijk richtlijn van de minister van Binnenlandse Zaken arbeidsgeneesheren van de federale politie profylactische verloven weigeren toe te kennen.

De kern van onze stakingsaanzegging is zeer duidelijk:

  • de toepassing van het statuut en de richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken van 9 maart 2020;
  • alle niveaus er op te wijzen dat de richtlijnen van de minister en de commissaris-generaal strikt dienen gevolgd te worden.

Na het indienen van de stakingsaanzegging kregen wij vanuit de taskforce COVID 19 de bevestiging dat volgende beslissing werd genomen:

  1. onverkorte uitvoering en toepassing van het artikel VIII.X.17 (RPPol) overeenkomstig de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken van 9 maart 2020;
  2. het profylactisch verlof wordt gegeven op basis van het attest van de huisarts; er worden geen bijkomende voorwaarden aan gekoppeld;
  3. CGWB zal dit vandaag verder communiceren aan haar arbeidsartsen en de arbeidsartsen van de externe diensten voor uitvoering.

Nadat wij meer dan één week allerhande situaties (proberen) rechttrekken, en de “spielerei” van sommigen meer dan beu te zijn, zullen wij als VSOA Politie vanaf heden kordater reageren om de rechten van de personeelsleden en de geldende richtlijnen te doen respecteren.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..