Politieagenten en de CityParade !

Persmededeling, Zaventem 24 augustus 2010

Politieagenten en de CityParade !
Het VSOA-Politie werd naar aanleiding van de houding van sommige politieagenten tijdens de CityParade reeds verschillende malen geïnterpelleerd door journalisten.

Eén zaak is zeker : het is niet aan een syndicale organisatie om normen inzake de deontologie in te voeren …en dus is het niet aan een syndicale organisatie om kritiek te hebben wanneer politieagenten betrokken raken bij feiten die zich in het kader van de deontologie voordoen.

In vergelijking met deze toch wel opgeblazen feiten willen wij eraan herinneren dat tijdens andere bekende evenementen dit soort gedrag – hetwelk nu door een zekere pers bekritiseerd wordt – verwacht wordt van de politieagenten : een cavalier stelt zijn paard ter beschikking voor de familiefoto ; CGSU laat haar materiaal uitproberen ; …. Alles is dus een vraag van context en van waardeoordeel. En trouwens de forums over deze feiten zijn zeer duidelijk.

Anderzijds roept de aandacht die aan deze feiten geven wordt voor ons twee fundamentele opmerkingen op.

Men maakt veel minder lawaai wanneer een collega het slachtoffer geworden is van geweld ! Het stoot ons tegen de borst dan wij opnieuw vaststellen dat er zowel tijd als redactionele en publicitaire ruimte verspild wordt aan opgeblazen feiten. Het heeft ons verwonderd dat de drie laatste feiten van gewelddadige aanvallen waar politieagenten het slachtoffer van waren, veel minder weerklank hebben gekregen.
Want sinds Dalhem (herinner u een aanval met een Kalachnikov tegen politieagenten in juli laatsleden), hebben er drie nieuwe zware gewelddaden tegen politieagenten plaatsgevonden zonder enige publicatie!

Het respect voor de functie van politieagent verdient men ! Zolang de politieagent zich waardig gedraagt in zijn functie zal het VSOA-Politie altijd het respect van de gehele maatschappij voor de politieagenten eisen. Daarom nodigen wij alle politieambtenaren uit goed na te denken bij de handelingen die zij stellen en hoe ze zich gedragen daar wij altijd in het oog gehouden worden en de mensen die ons omringen niet noodzakelijk altijd onze vrienden zijn.

Vincent Gilles
Nationaal Voorzitter
+32475304864

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..