Politieambtenaren niet zwaar genoeg gestraft ?

Brussel, 27-2-2008 – Persmededeling

Politieambtenaren niet zwaar genoeg gestraft ??????
Politieambtenaren krijgen te veel opschorting ??????

VSOA Politie wenst te reageren op de uitlatingen in de pers van de heer Frank Schuermans van het Comité P met betrekking tot diens stelling dat politieambtenaren onvoldoende zwaar gesanctioneerd worden alsook het feit dat zij, aldus betrokkene, te vaak opschorting van veroordeling bekomen wanneer zij zich voor de strafrechter moeten verantwoorden.

Het is overigens niet de eerste maal dat wij hierop reageren (zie www.vsoa-pol.be – Info VSOA – Argument – Titel: “voor u gelezen in Panopticon, de criminele politieambtenaar en zijn rechter”). In dit artikel stelden wij zeer uitvoerig waarom wij niet akkoord kunnen gaan met de ingenomen stellingen van het Comité P en inzonderheid deze ingenomen door de heer Schuermans.

VSOA Politie stelt zich de vraag met welk recht het Comité P het zich toeeigent, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in twijfel te trekken?

Men moet tevens vergelijken wat vergelijkbaar is, met name het feit dat politieambtenaren die zich voor de rechter dienen te verantwoorden, dit meestal voor de eerste keer doen en bijgevolg in de meeste gevallen in aanmerking komen voor opschorting. Aldus dient men de opschortingen verleend t.a.v. van politieambtenaren te vergelijken met deze verleend t.a.v. van burgers die zich voor een eerste maal verantwoorden voor de strafrechter.

Sommige conclusies van het rapport zijn niet meer noch minder dan een waardeoordeel over het appreciatierecht van de rechterlijke macht. Daarenboven behoort het tot de exclusieve bevoegdheid van het openbaar ministerie om een vordering neer te leggen die rekening houdt met de feiten, de persoon, de omstandigheden, de verzwarende en de verzachtende omstandigheden. Vervolgens behoort het tot de exclusieve bevoegdheid van de rechters om zich hierover in volle kennis van zaken uit te spreken. Aan hen dus om, rekening houdende met alle verzwarende en verzachtende omstandigheden van een misdrijf, te oordelen of iemand in aanmerking komt voor opschorting van veroordeling.

VSOA Politie vindt het tevens onaanvaardbaar dat vandaag een algemeen beeld wordt opgehangen terwijl het verslag van het comité P zich steunt op de analyse van 106 vonnissen ten aanzien van 127 politieambtenaren. 127 politieambtenaren maakt op een totale politiepopulatie van ongeveer 38.000 operationele personeelsleden amper 0,33 % uit. Wij stellen onomwonden dat het er 0,33 % teveel zijn. Maar laat ons realistisch wezen: in een organisatie, welke dan ook, samengesteld uit mensen, zullen er steeds individuen zijn die de regels niet respecteren of nog erger, rotte appels blijken zijn. Alles dient in het werk gesteld om dit percentage zo laag mogelijk te houden maar een 0% score lijkt ons evenwel utopisch.

Wat ons eveneens stoort is het feit dat de heer Frank Schuermans (gewezen parketmagistraat) in een vorig leven onderhandelaar was bij de totstandkoming van het statuut voor de politieambtenaren en bij die gelegenheden niet onder stoelen of banken stak dat politiemensen een zeer goed statuut hadden, vaak meer verdienden dan een substituut. De man was gewoon stinkend jaloers op de verloning van politieambtenaren. VSOA Politie heeft dan ook grote twijfels omtrent diens objectiviteit.

Jan Schonkeren
Nationaal Voorzitter
Gsm 0486-720899

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..