24.02.2009

Politieke uitverkoop van het tuchtstatuut van de politiediensten.

Brussel, 23 februari 2009

Het VSOA Politie is ten zeerste verrast door de houding en uitlatingen van de voorzitter van de Vlaamse steden en gemeenten. Volgens de voorzitter Jef Gabriels, hebben de burgemeesters niet genoeg middelen om een tuchtsanctie op te leggen aan het politiepersoneel.

Volgens het VSOA Politie heeft de overheid de beschikking over een gans arsenaal aan middelen om lichte tot zware sancties op te leggen aan het politiepersoneel, dit in volledige overeenstemming met het tuchtstatuut.

Dat de overheid aan de personeelsleden geen sancties oplegt, is volledig hun verantwoordelijkheid. Het VSOA Politie is in huidig klimaat geen vragende partij om het tuchtstatuut in vraag te stellen. De angst van het VSOA Politie is de verdere politisering van het statuut en de willekeur die hieruit kan voortvloeien. Door dit gegeven zou men iedereen wel eens ongelijk kunnen behandelen.

Alain Ysebaert
National Ondervoorzitter
GSM: 0485/53.41.58

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle