Politietaken toevertrouwen aan militairen : VSOA-Politie zegt een krachtig neen !

art


Zaventem, 13 januari 2015

Voor alle duidelijkheid, wij hebben het grootste respect voor militairen, maar deze zijn gevormd voor totaal andere taken.

Het idee werd vandaag aangekondigd – verwijzende naar het regeerakkoord – door de Ministers van Defensie en Binnenlandse zaken. Blijkbaar waren de andere partijen niet moedig genoeg om dergelijke demagogische maatregel uit een regeerakkoord te weren.

Iedereen herinnert zich nog de lente en zomer van 1985 met de CCC dreigingen. De toenmalige regering – met de toenmalige context en mentaliteit – had toen al deze “oplossing” bedacht. Iedereen herinnert zich nog de paracommando’s aan de zijde van de toenmalige rijkswachters, zonder dat de bevolking daarmee opgezet was.

Men denkt dus aan dezelfde « oplossing »,men gaat zelfs nog iets verder door de wet te willen wijzigen en een aantal taken toe te bedelen die nu tot de competenties van de politie behoren, dit terwijl men voor militaire opdrachten werd opgeleid.

Maar de huidige situatie gaat over terrorisme waar een commissie van de Verenigde Naties terrorisme als volgt definieerde: “Het onrechtmatig en intentioneel veroorzaken van dood of lichamelijke verwondingen of ernstige schade aan eigendom wanneer het doel van het gedrag, door zijn aard of context, het intimideren van een bevolking is, of het dwingen van een overheid of een internationale organisatie om bepaalde handelingen te stellen of ervan af te zien.”

Het is de evidentie zelf dat terrorisme een politie materie is.

In plaats van halve maatregelen te nemen, zou het vooral beter zijn dat de politici dringend « het geweer van schouder veranderen » door de financiering van de politie terug op te krikken. Want … daar zit het echte probleem : U dient te weten dat de politie de laatste zes jaar 10 % van zijn budget diende in te leveren, en … dat de huidige regering – kort door de bocht – de beslissing heeft genomen om in 2015 nog eens 10 % extra te besparen bij de politie.

Kort samengevat : zodanig op de politie besparen tot ze zelfs niet meer in staat zijn om de essentiële taken uit te voeren …. Om daarna militairen taken van de politie te laten uitvoeren, waarvoor ze absoluut niet gekozen hebben en waarvoor ze al evenmin zijn opgeleid.

Het VSOA Politie is sterk gekant tegen deze “oplossing”.

Daarentegen, dringen wij er op aan dringend herstel te maken van de financiering van de politie, zodat zij opnieuw de essentiële taken en dienstverlening kan uitvoeren.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..