Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene: Een « slipper » of provocatie?

 
Het VSOA-Politie komt in opstand tegen het feit dat bepaalde hiërarchische oversten een petitie laten circuleren onder het personeel van de zone ten einde hun steun te betuigen aan de korpsoverste en hem in zijn functie te behouden.

Ongelooflijk en ontoelaatbaar! De personeelsleden worden uitgenodigd hun naam te vermelden en de bewuste petitie te ondertekenen. Zekere personeelsleden melden ons dat zij een duidelijke morele dwang ondergaan vanwege de hiërarchie, die mijns inziens de realiteit niet onder ogen wil zien!

Ter herinnering, de korpsoverste maakt momenteel het voorwerp uit van een disciplinaire procedure ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken om, volgens de voorzitter van het politiecollege, een zware deontologische fout te hebben begaan in het kader van de selectieprocedure die geleid heeft tot zijn aanstelling als korpschef. Hij maakt eveneens het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek betreffende schriftvervalsing in het kader van de benoeming van een personeelslid van de AIG!

Het VSOA-Politie eist van de overheid dat zij onmiddellijk een einde stelt aan deze schandalige gang van zake, welke nogmaals een tekortkoming is op de deontologische Code.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
Gsm 0485534158

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..