Politiezone ZUID – destabilisatie ? Welke waarheid tegen welke prijs ?

Brussel, 07/04/2008 – Persmededeling

POLITIEZONE « ZUID » DESTABILISATIE?  WELKE WAARHEID EN TEGEN WELKE PRIJS?

Als verantwoordelijke syndicale organisatie was het onze plicht te reageren op de laatste persartikels (DH – Gilbert Dupont) die eens te meer de integriteit van de leden van deze politiezone ernstig in vraag stellen en dit zonder onderscheid.

De feiten waarvan sprake (zwendel allerhande, corruptie etc …) werden, tot het tegendeel blijkt, nog niet bewezen. Wat te zeggen over het vermoeden van onschuld?

Als gevolg van deze situatie heerst er momenteel een gevoel van onbehagen onder de collega’s van de politiezone, die a a-priori integer en onberispelijk zijn. De gevolgen van deze insinuaties en beweringen bij de betrokken collega’s en het hele politiekorps zijn psychologisch en beroepshalve ondraaglijk. Zij worden uitgescholden door de bevolking tijdens hun tussenkomsten!!!

Zonder ons uit te spreken over de feiten die het voorwerp uitmaken van een strafonderzoek, hebben wij onze twijfels wat betreft de gevolgen die aan genoemde feiten zullen voorbehouden worden!

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de leiding van deze zone al geruime tijd het voorwerp uitmaakt van verscheidene pesterijen vanwege sommige overheden. Dit is nog raadselachtiger indien men weet dat deze politiezone en haar leiding zwaar geïnvesteerd heeft in materieel, uitrusting en infrastructuur ten behoeve van iedereen, zowel van het personeel als van de bevolking. In deze context, kunnen wij een politieke/gerechtelijke afrekening niet uitsluiten!!!

Het is onze zorg om sommigen te herinneren aan zekere fundamentele rechtsprincipes en niet om eventuele, door politieambtenaren gepleegde laakbare feiten, goed te keuren.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
Gsm 0485534158
Vertaling: Marc Tielemans

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..