PREMATUUR … VERSUS COMATEUS Wervingsstop : 300 rekruten minder bij politie !

betoging


Zaventem, 16 september 2014

“Prematuur” en “voorbarig” waren de woorden van een aantal politici als reactie op de aangekondigde betogingen van een aantal vakbonden. Opvallend daarbij werd wijselijk gezwegen over de politiebetoging. Niet moeilijk, het zijn de politici zelf die verantwoordelijk zijn voor de malaise bij de politiediensten.

Prematuur is het juiste woord voor een politiedienst die in nood zit en die hulpbehoevend is.

“Comateus” is echter nog meer correct voor een politiedienst die absoluut onder de minimumbezetting draait, die niet meer in staat is om de veiligheid te garanderen waar iedere burger het recht op heeft, waarbij zowel de verschillende diensten op het terrein bij de lokale politie, maar eveneens de wegpolitie, de speciale eenheden, de gerechtelijke politie, alsook de anti terrorismediensten smeken om meer middelen en capaciteit.

En dat men niet zal stoppen om de politiediensten verder uit te melken werd deze week nog meer duidelijk. Zo vernamen wij eveneens dat er een algemene wervingsstop werd doorgevoerd. Concreet betekent dit dat er zo’n 300 rekruten minder zullen aangeworven worden. Dit betekent met andere woorden dat de politici hun woord niet houden, en de beloofde 1450 rekruten nooit zullen aanwerven.

Met de beloofde 1450 zou men “het bloeden stoppen” (waren de woorden van de Minister van Binnenlandse zaken), maar kon men geenszins de tekorten aanvullen … (ondertussen opgelopen tot zo’n 3000 man). Nu men opnieuw 300 personeelsleden minder zal aanwerven zal men het tekort verder opbouwen. Het is dus opnieuw de collega op het terrein en de burger die dit zal voelen.

Het is duidelijk dat men de politiediensten stelselmatig in een rampscenario aan het duwen is. Is men opnieuw aan het wachten tot er zich een ramp voordoet, tot er een ordedienst volledig uit de hand loopt, of er een gerechtelijk dossier volledig in het honderd zal lopen… vooraleer men opnieuw zal investeren in de politie ?

De malaise begint stilaan te werken op de motivatie van de collega’s op het terrein. Zo blijven de beloofde herstelmaatregelen voor de pensioenwet uit, worden zelfs de weekendtoelagen in vraag gesteld, en zorgt de nieuwe wervingsstop bij zowel operationeel als calog – personeel voor een ongezien deficit. Opvallend is dat dit telkens over maatregelen gaat waarbij de collega’s op het terrein verder uitgewrongen worden.

Aanstaande donderdag zullen wij onze stem laten horen in de straten van Brussel. Wij zullen er voor zorgen dat de burger hiervan de dupe niet is. Een minimumdienst is dan ook overal gegarandeerd.

Wanneer we echter geen gehoor krijgen bij de verantwoordelijke politici zullen er ongetwijfeld scherpe acties volgen die wel voelbaar zullen zijn.

Vincent Gilles Vincent Houssin

Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..