Geboorte- / huwelijks- en adoptiepremie

share

Er wordt een premie van 75 euro uitbetaald bij zulke speciale gelegenheden. Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van één jaar om van deze premies te kunnen genieten.

U kan de premie aanvragen door een e-mail te sturen aan info@vsoa-pol.be met daarbij :
– een kopie van de geboorte-/huwelijks- of adoptieakte ;
– het rekeningnummer waarop de premie mag gestort worden ;

Bijkomend :
– de premie dient te worden aangevraagd binnen de 6 maand na de gebeurtenis ;
– indien beide partners lid zijn, dan wordt de premie dubbel uitbetaald;

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle