11.06.2009

PROBLEMATIEK VAN DE BRILLEN

Zaventem, 11 juni 2009

Geachte leden,

In het kader van de brillenproblematiek werden jullie intussen aangeschreven door de diensten van DSDM/TAR. In dit schrijven wordt u de weigering tot de terugbetaling van de brillen door de bevoegde overheid in kennis gesteld.
Weet echter dat het VSOA-Politie op zeer korte termijn een procedure zal aanspannen tegen de overheid om uw rechten tot gratis medische verzorging (volledige terugbetaling van de bril) te vrijwaren.
Voor diegenen die dit nog niet zouden gedaan hebben, verzoek ik u mij dit antwoord van DSDM/TAR te laten geworden op het Nationaal Secretariaat te 1930 ZAVENTEM, Minervastraat 8, ten einde deze bij uw dossier te voegen.

Wij houden u op de hoogte van de evolutie van dit dossier.
Marc TIELEMANS

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle