Problemen bij de rekruteringsdienst van de politie? Standpunt van VSOA Politie

politie2


Zaventem, 9 juli 2014

Via de media verneemt VSOA Politie dat een afgevaardigde van VSOA Groep Spoor de media heeft ingelicht over de slechte werking van de rekruteringsdienst van de politie. Hij staaft zijn mening aan de hand van enkele individuele gevallen waarbij het volgens hem abnormaal lang geduurd heeft vooraleer er een eindbeslissing voor bepaalde kandidaten werd genomen.

Naar verluid zou dit het geval zijn voor (een deel van de) kandidaten van allochtone origine.

VSOA Politie heeft kennis gekregen van enkele moeilijke gevallen waarbij simpelweg het moraliteitsonderzoek bij deze kandidaten meer tijd heeft gevraagd omwille van bepaalde elementen in het dossier.

Er is zeker geen enkele vorm van discriminatie ten aanzien van één of andere categorie van kandidaten.

Sommige kandidaten worden uiteraard niet weerhouden omdat ze fysiek of medisch niet voldoen, hun psychologisch profiel niet overeenstemt met het vereiste profiel en/of een “niet onbesproken verleden” hebben.

U begrijpt dat de politie niet lichtzinnig kan omspringen met de resultaten van dit moraliteitsonderzoek.

VSOA politie distantieert zich van iedere vorm van racisme en discriminatie MAAR distantieert zich eveneens van beschuldigingen die in de media worden verkondigd door een persoon die hiervoor geen mandaat heeft gekregen van zijn organisatie.

VSOA Politie hecht veel belang aan integriteit, en is daarom de mening toegedaan dat een doorgedreven peiling van de kandidaten en hun omgeving op zijn plaats is. Daarom is een streng en grondig moraliteitsonderzoek nodig.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..