Problemen binnen de WPR ! Vergadering met de Commissaris-Generaal

PROBLEMEN BINNEN DE WPR !!!
VERGADERING MET DE COMMISSARIS-GENERAAL

Op vraag van VSOA-Politie vond er op 22/2/2008 uur een vergadering plaats tussen de Commissaris-Generaal en vertegenwoordigers van de vakbonden teneinde de problemen te bespreken welke momenteel heersen binnen de WPR. Drie van de vier representatieve vakorganisaties gaven present. Voor VSOA – Politie waren dat de nationale voorzitter, geflankeerd door Rudi Conings (WPR) en Bernard Carryn (WPR). Commissaris Generaal Koekelberg werd bijgestaan door Dir-Gen. Olivier LIBOIS (DGA) alsook Dir. Gen. Jean-Marie Van Branteghem (DGS).

Vooreerst werd aan de CG heel duidelijk gemaakt dat het initiatief van VSOA – Politie aangevraagd werd, lang voor het bekendmaken in de pers van de besparingen welke recent dienden te worden doorgevoerd binnen de WPR en welke tot gevolg hadden dat een reeks diensten dienden te worden afgeschaft. De besproken problemen handelden over personeelsgebrek, gebrek aan materiële middelen en budgettaire mogelijkheden om het WPR takenpakket te kunnen uitvoeren, de logheid van zekere aankoopprocedures, de specificiteit en identiteit van de WPR, enz….

Vastgesteld werd dat de aanwezige vakorganisaties op een zelfde golflengte zaten wat betreft de aangehaalde problemen. De CG kon niet anders dan toegeven dat hij deze problemen kent. Tevens gaf hij te kennen dat wat betreft de budgetten en personeelsmatige middelen, hij reeds bij de politieke overheden een duidelijke stelling verwoord had. Deze bestaat erin dat de momenteel toegekende middelenenveloppe ontoereikend is om het takenpakket van de federale politie en bijgevolg dus ook de WPR te kunnen uitvoeren. Zonder het met zoveel woorden te zeggen werd de vakbonden duidelijk gemaakt dat het algemeen commando van de federale politie “moet roeien met de riemen die hen ter beschikking zijn gesteld” en bijgevolg niet anders kan dan de tering naar de nering stellen.

VSOA – Politie heeft heel duidelijk gesteld dat zij niet langer de hypocriete houding van de bevoegde politieke overheden kan aanvaarden welke erin bestaat dat enerzijds “verkeer” in al zijn facetten, inzonderheid het doen dalen van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers, beschouwd wordt als een prioriteit terwijl men anderzijds daarvoor niet de nodige middelen ter beschikking stelt aan hen die dit moeten waarmaken op de autowegen. Wij kunnen niet langer aanvaarden dat de burgers een rad voor de ogen gedraaid wordt en dat men binnen de eenheden van de WPR allerhande trucs moet toepassen om statistieken aan te leveren die het gelijk van de politiek moeten aantonen en die in feite niet meer noch minder zijn dan het vervalsen van de werkelijke toestand.

De conclusie van VSOA – Politie, hierin bijgetreden door NSPV en ACV-OD, was we bij een zeer begripvolle doch door de politiek aan handen en voeten gebonden CG aan tafel zaten en dat het dus de politieke overheid is die het doelwit moeten worden van acties die op het getouw zullen gezet worden binnen de WPR. Hiertoe verklaarden de aanwezige vakorganisaties zich bereid en in de komende week zullen daarvoor de nodige afspraken gemaakt worden. VSOA – Politie heeft de Commissaris-Generaal in ieder geval heel duidelijk gemaakt dat er acties zullen volgen, dat deze zullen georganiseerd worden buiten de context van een stakingsaanzegging en dat hierbij geen enkel middel zal geschuwd worden.

VSOA – Politie roept haar leden dan ook op waakzaam te zijn voor de berichten die eerdaags zullen volgen. Bereid u voor op acties !!! Geef te kennen dat u nooit zult aanvaarden dat de hypocrisie van de politiek zal leiden tot een “klasse begrafenis” van de WPR !!!

Jan SCHONKEREN Nationaal Voorzitter
Rudi CONINGS Vertegenwoordiger WPR
Bernard CARRYN Vertegenwoordiger WPR

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..