Publicatie van het sectoraal akkoord in het Staatsblad

27.06.2019

Gisteren werden de volledige teksten van het sectoraal akkoord gepubliceerd in het Staatsblad. (Koninklijk Besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten)

Volgende maatregelen treden in werking op 1 juli 2019:

  • een correctie van de weddeschalen B4 en B5 (basiskader).
  • in het kader van sociale promotie (Ops en CALog) geniet je van minimum 1.000 euro (bruto, niet-geïndexeerd) verhoging ten opzichte van je oude jaarwedde. Dit geldt ook voor ieder personeelslid dat minder dan 6 jaar geleden sociale promotie maakte.
  • 19 toelagen en vergoedingen in uitdoving. Dit betekent dat de huidige reeds benoemde personeelsleden die momenteel deze toelagen of vergoedingen ontvangen, deze behouden zolang ze continu in de functionaliteit blijven. Personeelsleden (benoemd) die vóór 01.11.2022 mobiliteit maken naar een functie die momenteel nog het recht opent op een functietoelage, zullen de daaraan gekoppelde functietoelage ontvangen. De toelagen voor de personeelsleden van DSU en DAFA blijven bestaan.
  • aan de inconveniënten (nacht-, weekend- en overuren) wordt niet geraakt.

Het sociaal secretariaat heeft de inwerkingtreding van deze eerste maatregelen van het sectoraal akkoord verduidelijkt in een nota die te raadplegen is via deze link: https://alfresco.ssgpi.be/alfresco/service/ssgpi/content/workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb2121614-35bb-4813-b44c-ef97e1adeb30?guest=true

Zoals eerder reeds gecommuniceerd: de andere maatregelen zoals verhoging weddeschalen middenkader, CALog niveau B, invoeren maaltijdcheques, eveneens worden uitgevoerd maar zijn in de tijd gespreid.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..