Rapport Comité P : Politiediensten onvoldoende voorbereid op noodsituaties. Veiligheid en welzijn voor de mensen op het terrein is een topprioriteit voor het VSOA-Politie

politie2
Zaventem, 24 juli 2013

Wij hebben kennis genomen van het rapport van het comité waarbij wordt gesteld dat het politiediensten in België onvoldoende voorbereid zijn op noodsituaties (zoals treinongevallen, gasontploffingen, aanslagen, enz …).

Zeer recent, naar aanleiding van de ramp te Wetteren, is nogmaals eens gebleken dat er wel één en ander schort aan de werking en coördinatie  wanneer het over het welzijn en veiligheid gaat van het eigen personeel.  Ook het materieel, waaronder het communicatienet, laat soms te wensen over, waardoor er zich ernstige veiligheidsproblemen kunnen stellen.

Omdat de veiligheid en het welzijn van het personeel voor het VSOA een topprioriteit is, hebben we daarom onder meer voorgesteld om zowel bij grote gebeurtenissen, rampen of ordediensten, steeds een bevoegde veiligheidsverantwoordelijke van de politie op het terrein te hebben die instaat voor de permanente risico evaluatie en te nemen preventiemaatregelen specifiek voor het personeel van de Geïntegreerde Politie.

Deze bevoegde preventieadviseur neemt de verantwoordelijkheid niet weg van de verschillende werkgevers, maar zorgt enerzijds wel voor een samenwerking tussen de verschillende Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk (van zowel politiediensten als ander hulpdiensten) , en anderzijds voor een permanente opvolging/aanspreekpunt op het terrein zelf.

Deze noodzakelijke samenwerking moet uiteraard formeel worden vastgelegd en dient opgenomen te worden in de verschillende rampenplannen.

Een tijdje geleden werd een wetsontwerp onderhandeld waarbij de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van de Federale Politie in de toekomst rechtstreeks zal afhangen van de Commissaris-generaal.  Het is dan ook de ideale gelegenheid om binnen deze dienst een cel te voorzien die zal instaan voor de veiligheidscoördinatie en advisering van de bevoegde overheden bij grote evenementen/ordediensten en rampen.  Voorwaarde is wel dat deze dienst zowel de nodige capaciteit als middelen krijgt teneinde hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

In ieder geval is het onze bedoeling om er lessen uit te trekken en zodoende er voor te zorgen dat onze mensen op een veiliger manier kunnen werken op het terrein, en anderzijds de preventie en bescherming van meet af aan beter wordt gecoördineerd binnen en tussen de verschillende diensten.

Wij doen dan ook een oproep naar onze bevoegde overheden om er snel werk van te maken, de nodige middelen vrij te maken, en vooral niet te wachten tot het te laat is …
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

 

 

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..