Reactie artikel SYPOL (Le Soir 10-10-2007)

Brussel, 15 oktober 2007
SYPOL RAAKT DE BODEM !!!

Bij het lezen van het persartikel verschenen in Le SOIR van donderdag 10/10/2007 met als titel “ SYPOL.Be in ruzie met de zone” (Brussel/Elsene), kunnen wij niet anders dan ons hieraan te ergeren en te reageren met betrekking tot de schandalige aantijgingen die werden geuit ten opzichte van onze syndicale organisatie.
Deze niet representatieve organisatie van het personeel van de geïntegreerde politie, bestaande uit enkele honderden leden, beweert bij hoog en bij laag een alternatief te zijn voor de representatieve syndicaten. Sinds haar oprichting heeft deze vereniging het merendeel van zijn activiteiten gespendeerd aan het indienen van bezwaarschriften voor alles en nog wat en dit gefinancierd door fondsenwerving bij de leden en niet leden onder het mom van loze beloften. Deze bezwaarschriften zijn bovendien dikwijls ongegrond, onontvankelijk of zelfs beiden, afgezien van een of andere uitzondering ten voordele van naasten doch met de discriminatie van andere collega’s tot gevolg.
Met betrekking tot de relaties dewelke deze organisatie onderhoudt met een zekere hiërarchie, meer bepaald binnen de gerechtelijke pijler van de federale politie, met name de FGP van Doornik (elders lijkt ze niet geloofwaardig), lijkt deze organisatie zich, ons inziens, niet in de morele positie te bevinden om een waardeoordeel uit te spreken betreffende de relaties die onze syndicale verantwoordelijken onderhouden met de overheden.
In zijn antwoord op voormeld artikel (zie Le Soir van 12/10/2007), betitelt de Korpsoverste van Brussel/Elsene met reden Sypol als zijnde een corporatistische vereniging zonder enige syndicale waarde. Wie zijn wij om dit tegen te spreken!!! Het is voor niemand een geheim meer dat deze organisatie kiest voor arrogantie, provocatie en nu belediging van de afgevaardigden van de representatieve syndicaten, in plaats van echte syndicale alternatieven voor te stellen tijdens hun zogezegde syndicale acties ! Wat nog het meest opvalt in deze politiezone is het feit dat enkele gefrustreerde personen (om de termen van de zonechef in het artikel van 12/10/2007 te hernemen) achterhoedegevechten of gevechten ten persoonlijke titel voeren en erin slagen deze organisatie, die beweert het collectief belang te verdedigen, puur als instrument te gebruiken.
Mag men toelaten dat deze organisatie zich begeeft aan buitensporige demagogie en dit onder het voorwendsel representatief te kunnen worden? Dit is echter haar manier van doen sedert de hervorming.
Voor het overige laat ik het aan uw oordeel over welke de plaats is van deze organisatie binnen de geïntegreerde politie.

Alain YSEBAERT
Nationaal Vice Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..