Reactie op het pamflet van Sypol.be inzake Copernicus

Zaventem, 02 december 2010

Het laatste pamflet (n° 157 dd 29/11/2010) van SYPOL.be veroorzaakt nogal wat beroering.

In de inleiding van de tekst vermeldt men immers dat de Belgische Staat nog geen beroep heeft ingediend.

De Staat kan echter nog geen beroep aantekenen gelet op het feit dat SYPOL.be het vonnis nog niet heeft laten betekenen ! De informatie die dus aan de leden wordt meegegeven is dus niet correct, minstens kan men stellen dat er belangrijke elementen worden achter gehouden.

Het tweede belangrijk element in hun pamflet is de vermelding van het argument van de “verjaring” gebruikt door de Staat in de nieuwe opgestarte procedure voor een veertig tal leden.

Zonder te willen opbieden, zien wij ons toch verplicht om één en ander recht te zetten.

Wij hebben opgevangen dat SYPOL.be het vonnis nog niet heeft laten betekenen. Ook hun eigen leden stellen zich daarover ernstige vragen. Wij geloven echter dat zij eerder vrezen voor een negatief gevolg van een niet te vermijden beroep : de regering heeft reeds die beslissing genomen. En iedereen met gezond verstand weet welke richting dit beroep uitgaat.

Gelet dat het hier over een puur juridische zaak gaat en alle argumenten van beide kanten zullen gebruikt worden, moet men niet verbaasd zijn dat de overheid reeds het middel van de verjaring gebruikt.

Uiteindelijk is het SYPOL.be die, gelet op het vonnis in eerste aanleg en de publiciteit in de media er rond, bij de personeelsleden enorme verwachtingen heeft teweeggebracht … Misschien zullen de gedane beloftes niet kunnen waargemaakt worden en blijven de personeelsleden ontgoocheld achter. In voorkomend geval weet u wie de beloftes heeft gedaan.

Onze organisatie neemt zijn verantwoordelijkheid. De afgevaardigden die dagdagelijks bezig zijn met zo’n 1200 mandaten per dag te klasseren, te scannen en op te lijsten kunnen dit bevestigen.

Zoals beloofd zal onze dagvaarding binnenkort op de site geplaatst worden, en zal voor eind december worden betekend. Het gaat hier wel degelijk om een echte collectieve dagvaarding en geen simulatie met één of twee namen zoals andere organisaties doen en waarbij zij hun leden voorhouden dat dit voor iedereen geldt.

Wij zijn ons er van bewust dat wij als organisatie een groot risico lopen , maar het is onze plicht om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van onze leden en hun verwachtingen.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..