10.04.2020

Referentieperiode wordt niet verlengd!

Referentieperiode wordt niet verlengd!

Vandaag werd op het hoog overlegcomité opnieuw de vraag gesteld aan de overheid wat de intenties zijn m.b.t. het eventueel verlengen van de referentieperiode. Dit n.a.v. de geruchten van de voorbije dagen.

In onze communicatie van 10 april 2020 hebben we opgeroepen aan de minister en de verschillende overheden om de referentieperiode niet te verlengen.

Tijdens het hoog overlegcomité heeft de ondervoorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie bevestigd dat de lokale politie unaniem heeft beslist om geen verlenging van de referentieperiode aan de minister te vragen. Hetzelfde standpunt werd eveneens ingenomen door de commissaris-generaal voor de federale politie.

Dit standpunt werd bovendien bevestigd op de taskforce COVID-19.

Valt uiteraard nog te benadrukken dat de Richtlijnen PLIF GPI COVID-19 – Human resources en organisatie van het werk van 19 maart 2020 van de taskforce van toepassing blijven.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle