17.04.2015

Regering zal niet stoppen bij het pensioenstelsel. Ook toelagen en vergoedingen zijn in gevaar!

art3


Zaventem, 17 april 2015

Regering zal niet stoppen bij het pensioenstelsel. Ook toelagen en vergoedingen zijn in gevaar!

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle