“Respect” voor de mensen die de samenleving veilig houden

13.10.2021

Deze regering heeft besloten de NAVAP (non-activiteit voorafgaande aan de pensionering) te beëindigen. Hoe gaat dit gebeuren?

De minister van Binnenlandse Zaken wordt belast met het vinden van een systeem ter vervanging van de NAVAP waardoor deze zal verdwijnen. Zij moet dit in maart 2022 voor uitvoering vanaf januari 2023 aan de Kern voorleggen. Dit betekent dat zij zal moeten onderhandelen.

Deze beslissing is echter volledig in strijd met wat er staat in het verslag aan de Koning van het Koninklijk Besluit betreffende de eindeloopbaanregeling want deze overgangsmaatregel zou pas kunnen verdwijnen wanneer alle bijzondere pensioenstelsels van het openbaar ambt geharmoniseerd zijn. Opvallend is dat de andere bevoegde ministers zich blijkbaar niet aangesproken voelen, wetende dat er nog tal van andere sectoren een voordelige uitstapregeling hebben. Meer nog‚ ook deze regering heeft het alweer enkel op de politie gemunt.

M.b.t. de sectorale onderhandelingen wachten wij op een uitnodiging van de minister om een mogelijke herstart te bespreken op basis van een nieuw voorstel van haar kant. In de basisdocumenten die uit dit begrotingsconclaaf voortvloeien staat echter niets geschreven.

Dit betekent dat zij, evenals mevrouw Dedonder die vaak in de pers wordt genoemd, de nodige middelen in haar eigen begroting zal moeten vinden. Dit is een moeilijke oefening en de minister zal in de toekomst keuzes moeten maken. In ieder geval hebben wij donderdagmorgen een spoedvergadering van het onderhandelingscomité n.a.v. een stakingsaanzegging “sectorale onderhandelingen” die wij afgelopen vrijdag hebben ingediend. We wachten de ontmoeting met de minister en/of deze vergadering van het onderhandelingscomité af om duidelijkheid te krijgen i welke richting dit zal evolueren.

Tenslotte moet u weten dat er een ontmoeting is gepland met het gemeenschappelijk vakbondsfront om ons tel beraden over mogelijke acties. Wij zullen jullie hierover uiteraard tijdig informeren. Enkel een grootschalige actie kan de nodige impact hebben.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..