Schandalen Borgloon : echte resultaten Politiehervorming. Teveel versnippering is ideale structuur voor corruptie, machtsmisbruik en pesterijen

art1

Zaventem, 3 mei 2013

Schandalen Borgloon : echte resultaten Politiehervorming. Teveel versnippering is ideale structuur voor corruptie, machtsmisbruik en pesterijen

Dit zijn de echte resultaten van de Politiehervorming.  In de wandelgangen ook wel de “politiemisvorming” genoemd.

Reeds gedurende 2 à 3 jaar gaat er geen week voorbij of links of rechts komt er een schandaal uit.

Alles is teveel versnipperd, er zijn teveel leidinggevenden en te weinig uitvoerders op het terrein.  En … er wordt te veel macht gelegd bij de Directeurs en lokale verantwoordelijken.  Sommigen kunnen daar mee om, anderen duidelijk niet …

Dit is dan ook de ideale architectuur voor corruptie, machtsmisbruik en pesterijen naar diegenen toe die de problemen durven aan te kaarten.

Er zijn zones en Federale eenheden die schitterend werk leveren maar er zijn er ook heel wat waar dezelfde symptomen zich voordoen.  Het is de eerste zone of eenheid niet die in opspraak komt, maar het zal ook de laatste niet zijn.

Zo hebben we een recent voorbeeld van onterechte bevorderingen, waar de plaatselijke overheid de vakorganisaties zo goed als uitlacht wanneer de onwettelijkheden worden aangekaart, waar de gouverneur zelfs niet reageert op een aangetekend schrijven, en waar de Minister zelf dan uiteindelijk op onze vraag ingrijpt.

Zo hebben we ook een voorbeeld van 25 000 000 euro dewelke werd gespendeerd aan een “speciaal programma” voor de wegpolitie.  Alleen … dat programma is er nooit gekomen… Een vraag om een afdoende uitleg bij de Minister bleef onbeantwoord.  Geen kat die blijkbaar meer uitleg wil of kan geven.

De echte slachtoffers zijn natuurlijk de burger en de politieman op de straat dewelke dagdagelijks hun werk proberen goed te doen.

Echter, deze laatsten geraken enorm gefrustreerd door deze schandalen, temeer zij moeten vaststellen dat de vis begint te rotten aan de kop, maar als ze beginnen te villen – qua middelen en capaciteit –  ze starten aan de staart.

Het is duidelijk dat de huidige structuur van zowel Federale Politie als Lokale Politie, maar ook de controlediensten en politiescholen, aan herziening toe is.  Alleen … ontbreekt het blijkbaar aan Politieke moed om dit in te zien en er werkelijk iets mee te doen.
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..