19.04.2018

Schietincident tijdens een oefening van DSU en de juiste context van de beslissing van het Hoog Overlegcomité

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle