Sectoraal eisenbundel 2005/2008 : OCP van 11 juni 2008

Brussel, 11/06/08

SECTORAAL EISENBUNDEL 2005/2008
OCP VAN 11 JUNI 2008
Vandaag vond een Onderhandelingscomité plaats betreffende het sectoraal eisenbundel en meer bepaald over het standpunt van de overheid inzake de 11 punten van het eisenbundel.

Vooraf gaf de voorzitter lezing van het standpunt van de overheid er op wijzende dat de politiediensten een goed statuut hadden en dat zij niet de middelen had een om financiële voordelen toe te kennen zonder compensatie !!!

In feite heeft de overheid ons eisenbundel verbonden aan een substantiële herziening van zekere statutaire bepalingen (vb.: de barema’s gecompenseerd door functionele wedden – de maaltijdcheques gefinancierd door de inkrimping van zekere toelages – de perequatie van de pensioenen uitgesteld naar de Griekse calendae 2010 – de minimum pensioenleeftijd op 58 jaar voor iedereen geweigerd, enz…) en dit alles zou moeten onderhandeld worden in één pakket!!!

Meer nog, de eindeloopbaanpremie “boni santé” verworpen ondanks 2 protocolakkoorden ondertekend door de ministers Dewael & Onckelinckx en vervangen door bijkomende verlofdagen na het bereiken van de minimumpensioenleeftijd !!!

Derhalve zult u begrijpen dat deze onderhandelingen van zeer lange duur zullen zijn en dat de voorstellen van de overheid in niets beantwoorden aan de punten van het eisenbundel. In tegendeel, het betreft niet meer noch minder een nieuwe uitholling van het statuut.

Gezien deze situatie hebben het NSPV en het VSOA Politie aan de overheid duidelijk laten verstaan dat hun voorstellen onaanvaardbaar zijn en dat wij in deze omstandigheden niet wensen deel te nemen aan de onderhandelingen.

Zoals voorspeld hebben het ACOD en ACV OD de solidariteit met het gemeenschappelijk vakbondsfront verbroken en de onderhandelingen verder gezet. Vreemde houding indien men weet dat zij vragende partij waren voor een vakbondsfront en zij nu, onder politieke druk, grafdelver worden van het statuut !!!

Het VSOA Politie bereidt reeds haar strategie en de tegenaanval voor.
Blijf meer dan ooit gemobiliseerd

Wij houden u op de hoogte.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..