Sectoraal eisenbundel 2005/2008 : Onderhandelingscomité van 28/05/2008

Brussel, 29/05/08

Syndicale info
Sectoraal eisenbundel 2005/2008
Onderhandelingscomité van 28/05/08
Zoals beloofd door de Eerste Minister ter gelegenheid van het onderhoud met het Gemeenschappelijk Vakbondsfront op 19/05/08, heeft de overheid een onderhandelingskalender voorgesteld met betrekking tot het sectorale eisenbundel. Naar onze mening gaat het echter om een pseudo kalender.
 

Want in tegenstelling tot de engagementen van de Premier, te weten dat de onderhandelingen zouden aangevat worden begin juni 2008, stelden de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken voor om de onderhandelingen te starten op 19/06/08 met de resterende punten van de akkoorden van Diegem (afgesloten in 2006) en in het bijzonder het punt F17 (boni-santé), die al het voorwerp uitmaakt van twee protocollen van akkoord !!!!! Vervolgens wordt voorgesteld om de onderhandelingen m.b.t. de andere punten van het eisenbundel eind juni voort te zetten. Wie houdt men hier eigenlijk voor de gek ?

Deze manier van handelen kan niet anders dan ingegeven zijn door een strategie om de onderhandelingen naar de Griekse kalender te verwijzen in de hoop om aldus voor de verlofperiode syndicale acties uit te sluiten mochten de onderhandelingen mislukken.

VSOA Politie, NSPV en AVC hebben fel geprotesteerd en hebben de wijze aangeklaagd waarop de Minister van Binnenlandse Zaken langs de engagementen genomen door de Premier tracht door te komen. Gelet op deze situaties hebben de bonden voorgesteld om de onderhandelingen te starten op 4 juni en voort te zetten op 11 juni en dit tot de finish. Wellicht om dezelfde strategische redenen heeft de Minister van Binnenlandse Zaken voorgesteld te starten op 11 juni en voort te gaan op 19 juni. Ongelofelijk en tegelijk onaanvaardbaar !!!

Als gevolg van dit misprijzen hebben NSPV, ACV en VSOA de onderhandelingstafel verlaten. ACOD, waarschijnlijk ter orde geroepen door hun politieke leiding, heeft de solidariteit met het Front verbroken en is zonder meer blijven zitten. Begrijpe wie kan!!!!

VSOA Politie bereidt nu reeds een tegenactie voor ten aanzien van de misprijzende houding t.o.v. het politiepersoneel vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken, die gedane beloften keer op keer niet nakomt.

DE MOBILISATIE WORDT WEL DEGELIJK VOORBEREID !!!

 

Wij houden u op de hoogte .

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..