Sectoraal Eisenbundel

Aan de afgevaardigden en collega’s,

Rekening houdend met de voorstellen van het Nationaal Comité en in het kader van ons mandaat, hadden wij een datum (12/09/08) vooropgesteld om te manifesteren of actie te voeren. In het kader van de laatste “negatieve” voorstellen uitgaande van de overheid betreffende ons eisenbundel, werd er eveneens overeengekomen om dezelfde overheid te ontmoeten ( formeel of informeel ) wat betreft eventueel nieuwe voorstellen. Via sommige bronnen werd er ons ondertussen medegedeeld dat de overheid met nieuwe voorstellen over de brug zou komen tegen eind augustus ’08.

Wij vragen ons af de overheid onze site: www.vsoapol.be zou geraadpleegd hebben en de persoonlijke brief die naar onze 13000 leden werd verstuurd zou gelezen hebben?

Gezien het voorgaande lijkt het ons onmogelijk om in optimale omstandigheden een actie op 12 september ’08 te organiseren. Zodra wij in het bezit worden gesteld van de “nieuwe” voorstellen van de overheid, zullen wij het Nationaal Comité bijeenroepen, om de nodige strategieën te bepalen.

In afwachting, collega’s, vragen wij U nu meer dan ooit gemobiliseerd te blijven! Want we moeten ons geen enkele illusie maken betreffende de houding van onze overheid over de toekenning van een substantiële wedde verhoging of de uitbetaling van het vakantiegeld aan 92% voor 2009.

Wij houden U op de hoogte van het vervolg.

Alain Ysebaert
Nationaal vice-voorzitter

Vertaling Vanisterbeek Peter
Nationaal informatiedirecteur

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..