Sectorale onderhandelingen : Algemene brief aan de leden

Brussel, 01/07/2008

Betreft : Sectorale onderhandelingen – info leden – oproep mobilisatie

Geacht lid,

U heeft ongetwijfeld op onze website www.vsoa-pol.be de evolutie kunnen volgen m.b.t. de sectorale onderhandelingen die van start gingen vlak voor het verlof. Ik som nog even in een notendop de eisen op welke gemeenschappelijk ingediend werden door de vakbonden:

– Na zes jaar zonder loonsverhoging eisen wij een verhoging van alle personeelsbarema’s.
– De wijziging van de wetgeving inzake de pensioenperequatie (korven) regelt geenszins de toestand van bepaalde politieambtenaren, die voor de politiehervorming met pensioen zijn vertrokken. Wij eisen dat voor deze pensioenen een perequatiecoëfficiënt wordt toegekend.
– De verhoging van het vakantiegeld van het operationeel personeel zodat voor alle personeelsleden 92% van de wedde wordt bereikt.
– De herziening van het systeem van de maaltijdvergoedingen, met modaliteiten voor het toekennen van maaltijdcheques aan iedereen.
– Aangezien bijkomende prestaties uitzonderlijk zijn en moeten blijven, eisen wij dat deze prestaties aan 125% worden betaald. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront blijft de aanwerving een absolute prioriteit.
– In naleving van de door de wet opgelegde functionaliteiten eisen wij een herwaardering van de situatie van het personeel dat in de wijken werkt.
– De verhoging van de eindejaarspremie, met toekenning van een forfaitaire premie.
– Eenvormigheid van de pensioenleeftijd op 58 jaar (zonder aan bestaande overgangsregelingen te raken), voor alle operationele personeelsleden en invoering van een gestructureerd verlof voorafgaand aan de pensionering.
– Toegang tot het systeem van de gezondheidszorgen voor al het Calogpersoneel, onder dezelfde voorwaarden als het operationeel personeel.
– Valoriseren van alle anciënniteit voor het personeel dat deeltijds heeft gepresteerd.
– De realisatie van de nog niet uitgevoerde punten vervat in het protocol afgesloten na de onderhandelingen over de herevaluatie van het statuut.

Daarnaast behielden de vakbonden de vrijheid om eigen, specifieke eisen in te dienen.
Op 11 juni werden we dan geconfronteerd met een antwoord van de overheid, een tekst die bol staat van vaagheid, maar waar we toch volgende verduidelijkingen op kregen. Kort samengevat komt de stelling van de overheid neer op het volgende:

– Aanpassing van de weddenbarema’s: geen geld beschikbaar, dus onbespreekbaar
– Pensioenperequatie: zou kunnen geregeld worden maar zal wellicht twee jaar duren.
– Vakantiegeld: ja maar pas in 2011 de 92%
– Maaltijdcheques: Mogelijk, maar wel tegen een bedrag dat voor gevolg heeft dat het, voor bijna iedereen die vandaag geniet van de maaltijdvergoedingen, verlieslatend zal zijn.
– Overuren aan 125%: onbespreekbaar
– Herwaardering wijkwerking: ja, maar binnen een globaal concept van functionele verloning voor allen.
– Eindejaarspremie: geen geld beschikbaar.
– Pensioenleeftijd op 58 jaar (maatregel zou enkel gelden voor officieren): onbespreekbaar.
– Gratis geneeskundige zorgen Calog: geen duidelijk antwoord bekomen.
– Valoriseren anciënniteiten deeltijds personeel: onbespreekbaar.
– Realisatie nog niet uitgevoerde punten voorgaande protocollen (lees: boni santé): akkoord van Diegem wordt uitgevoerd, MET UITZONDERING van de zgn. “boni santé”.

Daarnaast kwam de overheid met een aantal tegeneisen die moeilijk liggen of zelfs totaal onaanvaardbaar zijn (verrekenen van vergoedingen en toelagen per uur, aanwezigheidstermijn voor Calog, syndicaten moeten zich formeel engageren voor en zelf voorstellen doen m.b.t. de functionele verloning, meer HRM mogelijkheden voor politiechefs met de mogelijkheid tot het geven van loopbaan incentives gekoppeld aan een flexibele inzet in de organisatie en het engagement van het personeelslid).

Deze eisen moeten ingevuld worden alvorens de overheid bereid is te bekijken of en zo ja wat er eventueel beschikbaar zou zijn voor het realiseren van de syndicale eisen. Daarenboven zal de beschikbare enveloppe bepaald worden, rekening houdende met de actueel moeilijke budgettaire toestand op federaal en lokaal niveau. Als u weet dat de overheid haar betoog begon met de stelling dat de politie al een goed pecuniair statuut heeft, dan voelt u de bui al hangen: er is geen geld, wat eventueel gerealiseerd wordt moet kaderen binnen de huidige financiële marges. Dus vestzak/broekzak operatie en bijgevolg zullen er slachtoffers vallen en dat is niet de bedoeling van VSOA Politie.

En laat nu net in dezelfde week het bericht de wereld insijpelen dat er een wetsvoorstel (dus geen syndicale onderhandelingen) in de maak zou zijn, om korpschefs en directeurs van de federale politie een riante loonsverhoging toe te kennen. Wij ontzeggen niemand iets, maar het getuigt van weinig strategisch inzicht vanwege de overheid om het personeel met een kluitje in het riet te sturen en tezelfdertijd wel middelen vrij te maken voor de korpschefs en directeurs.

VSOA Politie heeft dan ook beslist niet in te stappen in onderhandelingen waar niets te winnen valt doch waar integendeel personeelscategorieën tegen elkaar opgezet worden, waar winnaars zullen zijn ten koste van anderen die moeten inleveren. Dat is niet hoe wij sectorale onderhandelingen zien. VSOA Politie wenst dat iedereen daar beter van wordt. Zelfs als zouden de financiële marges miniem zijn, dan nog lijkt het ons billijk dat deze ten goede moeten komen aan allen. Wij denken dan aan de eerste plaats aan een lineaire barema aanpassing voor allen, een verhoging van het vakantiegeld voor allen, aanpassing van de eindejaarstoelage voor allen. En mocht er nog dan een financiële marge bestaan dan kunnen punctueel problematische dossiers aangepakt worden.

Het Nationaal Comité van onze vereniging was dan ook volstrekt unaniem en ongemeen hard in haar analyse: geen ontmanteling van het statuut met medeplichtigheid van VSOA – Politie en bijgevolg geen “instapmandaat” om te gaan onderhandelen.

Daarentegen heeft VSOA beslist om in september (hou alvast 12 september vrij in uw agenda) grootschalige en minder grootschalige acties op het getouw te zetten en sommige van deze acties zullen spectaculair van aard zijn.

Waarom pas in september zult u zich afvragen? Welnu, de overheid rekent er stellig op dat het syndicale verzet tijdens de verlofperiode zal afnemen of zelfs gebroken worden. VSOA – Politie zal integendeel van de verlofperiode gebruik maken om het verzet aan te wakkeren en de mobilisatiezin bij onze leden aan te scherpen. Het finale doel van dit alles: in alle rust syndicale acties voorbereiden en deze met een nooit geziene verbetenheid uitvoeren.

Vandaar deze persoonlijk brief aan elk van onze 13.000 leden. U heeft namelijk lang genoeg gehoord dat u zich moest klaar houden. Wij vonden het dan ook nodig u persoonlijk en gedetailleerd te informeren zodat u weet waarom we beroep zullen doen op uw medewerking. We zijn er voor u, maar we rekenen ook op u om samen de strijd aan te gaan tegen een onwillige overheid, die daarenboven nog bewezen heeft een woordbreker te zijn.

Gelieve in afwachting te aanvaarden, mijn meest syndicale groeten,
Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

ps : wij verontschuldigen ons voor het feit dat sommige nederlandstalige leden de brief in het frans in de bus hebben gekregen. Dit gebeurde buiten onze wil en is te wijten aan een technisch defect bij de drukker.
U kan hier ook de pdf versie van de brief downloaden : PDF versie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..