Sectorale onderhandelingen ! Een warme lente dient zich aan !

Brussel, 14/03/2008

SECTORALE ONDERHANDELINGEN !! EEN WARME LENTE DIENT ZICH AAN !!

Vandaag 14 maart 2008 werd het sectoraal eisenbundel, neergelegd in gemeenschappelijk vakbondsfront, behandeld op het onderhandelingscomité voor de politiediensten (u kunt dit eisenbundel vinden op onze website).

De overheid deelde volgend standpunt mee:
– Zij erkent dat het eisenbundel een belangrijk gegeven is.
– Er zijn belangrijke onderhandelingen met het Openbaar Ambt aan gang.
– De besluitvorming m.b.t. het eisenbundel kan bijgevolg niet snel genomen worden.
– Er is bereidheid om te onderhandelen maar binnen het bestek van een interim regering is dit niet mogelijk.
– Dit betekent evenwel niet dat de overheid zonder meer neen zegt.
– Er dient mee terug gekomen op een later tijdstip wanneer er een nieuwe regering is.
– Misschien ter gelegenheid van de budgetcontrole 2008 of de opmaak van de begroting 2009, waarbij advies van de betrokken ministers alsook de adviesraad van burgemeesters zal noodzakelijk zijn.

De vakbonden hebben akte genomen van dit standpunt, hun opmerkingen geformuleerd en een onderbreking gevraagd. Na deze onderbreking heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront volgend standpunt verwoord naar de overheid toe en gevraagd dit aldus in het protocol op te nemen.

– Het dossier dient te worden overgemaakt aan de Eerste Minister.
– Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt te worden ontvangen bij de Eerste Minister binnen de maand, volgend op vandaag.
– Indien hierop geen reactie komt, zal vanaf daags nadien een aanvang genomen worden met acties.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal haar basis inlichten ter voorbereiding van deze acties.
Het belooft dus een warme lente te worden ! Ik roep u alvast nu reeds op om gevolg te geven aan de oproep tot deelname aan acties, welke deze ook moge wezen.

De politieambtenaren zijn sedert 2001 onthouden van een verhoging van hun koopkracht en werden bovendien bij de uitvoering van zekere afgesloten akkoorden bedrogen (boni santé). Wij accepteren dan ook niet langer nog verder aan het lijntje gehouden te worden.

Bereid u dan ook voor om de volgende regering te ontmoeten op straat, om uw gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..