Sectorale onderhandelingen: voortzetting op 12 maart 2021

28.02.2021

De onderhandelingen startten met een valse noot. De overheid kwam namelijk terug op de afspraken die tijdens de vorige vergaderingen werden gemaakt en bovendien nog door de minister werden bevestigd.

Opnieuw bleek dat de voorzitter van dit onderhandelingscomité onvoldoende gemandateerd was om de onderhandelingen op een deftige manier te kunnen starten.

Wij hebben ons ongenoegen duidelijk laten blijken en de overheid eraan herinnerd dat wij enorm veel belang hechten aan een gegeven woord.

De beloftes die op 12 februari werden gemaakt:

  • Deze onderhandelingen gaan over het attractiever maken van de functie.
  • De minister wil structurele maatregelen
  • Binnen de onderhandelingen zullen deze specifieke vergaderingen zich buigen over de loonschalen. 
  • 14-daagse vergadering
  • Fasering per categorie
  • Starten met de loonschalen van de agenten van politie.
  • Streefdatum om deze onderhandelingen af te ronden: 6 maanden.

Na vier uur vergaderen en veel freewheelen van verschillende partijen aan de tafel (waarbij dossierkennis soms ver te zoeken was) hebben we uiteindelijk met drie organisaties gedreigd om een stakingsaanzegging in te dienen om de overheid eraan te herinneren haar eigen beloftes na te komen…

Na een derde pauze keerde de overheid uiteindelijk terug met de boodschap dat de overheid haar afspraken zal nakomen en bevestigde reeds twee data (12 en 25 maart) om de onderhandelingen verder te zetten.

Onze bedoeling is inderdaad om de onderhandelingen te starten met de categorieën die in vergelijking met andere sectoren het meest benadeeld zijn. Op deze manier bekijken en vergelijken we in een prioritaire volgorde iedere personeelscategorie, om daarna clustergewijs alle loonschalen te laten aanpassen (ook rekening houdende met de loonspanning) waar een correctie nodig is om de functie op een structurele wijze attractiever te maken.

Wij rekenen op de overheid om de gemaakte afspraken na te komen. Afspraak op 12 maart!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..