Sectorale onderhandelingen, zitting 3: ENORME teleurstelling en woordbreuk!

12.03.2021

De voorzitter van het onderhandelingscomité van 27 februari nam het engagement om vandaag met een concreet voorstel naar de onderhandelingen te komen. Niets was echter minder waar. De vergadering van vandaag was nog erger dan de vorige:

  • Er was een andere voorzitter van het onderhandelingscomité.
  • Er was GEEN concreet voorstel.
  • De voorzitter durfde het aan om in naam van de minister opnieuw drie weken uitstel te vragen met het aanbod (wij durven het geen toezegging meer te noemen) om tegen eind volgende week met een voorstel te komen.
  • Dit is de vierde keer dat we gevraagd werden in te stemmen met een opschorting van de sectorale onderhandelingen! Toch hebben andere syndicale partners hierop hun akkoord gegeven.

Wat zal dit voorstel inhouden? Zal het aan uw verwachtingen inzake een juiste correctie van uw loonschalen voldoen om het beroep aantrekkelijk te maken, of zal het voor ons allen een klap in het gezicht zijn?

Wat ons betreft:

  • Wij stellen vast dat de reden die voor dit nieuw uitstel gegeven wordt op zijn minst misleidend is (wachten op de benoeming van een nieuwe directeur van het ATS Binnenlandse Zaken die dan de onderhandelingen zal leiden … maar met welk mandaat? Wat voor zijn voorgangers gold, zal ook voor hem gelden?);
  • Wij merken op dat de minister van Justitie, een belanghebbende partij bij een mogelijke akkoord en derhalve een belangrijke partner in deze onderhandelingen, niet op de hoogte werd gebracht van de “problemen” waarmee minister Verlinden geconfronteerd is;
  • Wij stellen vast dat de minister in feite sterk is in aankondigingen doen, maar zeer zwak is in de uitvoering ervan;
  • Tenslotte merken wij op dat zij niet aarzelt om – bij monde van de voorzitter van deze vergadering – de mensen die tot hiertoe bij dit dossier betrokken waren, de mantel uit te vegen door te beweren dat zij niet gemachtigd waren om zich in haar plaats te engageren.

Kortom, zoals u ziet hebben we weer een vier uur durende vergadering gehad waar er rond de pot gedraaid werd en waarin enkele beschamende standpunten werden ingenomen. Als dit het beleid is van mevrouw Verlinden, dan is er voor ons weinig weggelegd.

Wordt vervolgd!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..